ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα & Δασοκομία
Διεύθυνση: ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΣΑΚΑΛΗ 21, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 57200
Τηλ. Επικοινωνίας: 2394024553
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ