ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54627
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310590100
Ιστοσελίδα: