ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και  Καπνοβιομηχανία 
Διεύθυνση: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 22, Θεσσαλονίκη - T.K.: 55134
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310480130