ΤΑΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
Διεύθυνση: Β ΟΛΓΑΣ 148, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54645
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310829000
ΕΣΠΑ