Σ Α ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΟΕ ”MEDUSA”

Κλάδος Επιχείρησης: Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Διεύθυνση: Λ.ΣΟΦΟΥ 20, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310887375
ΕΣΠΑ