Σύμβουλοι Επιχειρήσεων VK PREMIUM ΕΠΕ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: Η VK PREMIUM ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΑΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 2. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΘΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, OPERATIONS ΚΛΠ, 4. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO ΚΛΠ)
Διεύθυνση: Αμαρουσσίου Χαλανδρίου 71, Μαρούσι ΤΚ 15125, Μαρούσι - T.K.:
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6835560
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ