ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: ΒΙΘΥΝΙΑΣ 30, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54352
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)2310838790
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ