Συστεγασμενα φαρμακεία Τσουκαλά Β. & Τσουκαλά Ι. Ο.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης: Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Διεύθυνση: Βιζύης 68, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54454
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310911777
ΕΣΠΑ