ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΓΗ

Κλάδος Επιχείρησης: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα & Δασοκομία
Διεύθυνση: 3o χλμ ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου 3, Θεσσαλία - T.K.: 41336
Τηλ. Επικοινωνίας: 2410579904
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ