ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική  Κοινωνική ασφάλιση
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54635
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310286789
Ιστοσελίδα: