ΣΤΑΜΑΤΑΣ Α. – ΣΠΕΛΕΤΑΣ Β. – ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Δ. Ο.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
Διεύθυνση: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 102, Αμπελόκήποι - T.K.: 56123
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310738111