ΣΙΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΗ - ΘΕΡΜΗ ΤΚ 57001, Θέρμη - T.K.:
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310222561