π-ΝΕΤ

Κλάδος Επιχείρησης: Competence Center
Περιγραφή: π-NET Emerging Networks & Applications is an innovative Competence Center in the Region of Western Greece promoting innovation and entrepreneurship by providing 5G technological services and competences to companies and professionals. Our focus is on strengthening vertical value chains and their sustainability. With the active involvement of its Shareholders, π-NET aspires to become a top international research and innovation center for 5G networks and beyond.
Διεύθυνση: Patras Science Park 1, Patra - T.K.: 26504
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 911 550
Email: Επικοινωνία με email
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ