ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική  Κοινωνική ασφάλιση
Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Καστοριά - T.K.: 52100
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)2467350200
Ιστοσελίδα: