Παναγιώτα Αλεξίου

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Φιλίππου 5, Πτολεμαΐδα - T.K.: 50200
Τηλ. Επικοινωνίας: 2463029695
ΕΣΠΑ