ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΕΝΤΣΙΤΗ

Κλάδος Επιχείρησης: Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες
Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙΟΥ 1, Καστοριά - T.K.: 52200
Τηλ. Επικοινωνίας: 2467042202