ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54624
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310270027
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ