ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Κλάδος Επιχείρησης: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝ
Περιγραφή: Η εταιρεία αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, Φωτοβολταϊκά πάρκα) και συστήματα Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αντλησιοταμιευτικούς Σταθμούς, Συσσωρευτές )
Διεύθυνση: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - T.K.: 54655
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310426808
Email: Επικοινωνία με email
Ιστοσελίδα: