ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕΛΒΙΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Διεύθυνση: Παπαναστασιου 146, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54250
Τηλ. Επικοινωνίας: 302310327960