ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Κλάδος Επιχείρησης: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού  αερίου και νερού 
Περιγραφή: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά Απαραίτητες δασολογικές γνώσεις
Διεύθυνση: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 56, Καβάλα - T.K.: 65403
Τηλ. Επικοινωνίας: 2510222759
ΕΣΠΑ