Νοσοκομείο St. Johannes στο Varel

Κλάδος Επιχείρησης: Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Διεύθυνση: Bleichenpfad 9, Γερμανία - T.K.: 26316
Τηλ. Επικοινωνίας: 0049 451 920 2224