ΝΕΔΩΝ Διαχείριση & Ανάπτυξη Ακινήτων

Κλάδος Επιχείρησης: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις  και επιχειρηματικές δραστηριότητες
Διεύθυνση: Αίαντος 2Β, Θεσσαλονίκη - T.K.: 55133
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310805520
Ιστοσελίδα: