ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες
Διεύθυνση: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 3, Θεσσαλονίκη - T.K.: 57009
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310752462