Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων

Κλάδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και  Καπνοβιομηχανία 
Διεύθυνση: Τατοΐου & Οδυσσέως 165, Ελλάδα - T.K.: 14452
Τηλ. Επικοινωνίας: 2102854220
Ιστοσελίδα: