ΜΗΦΟ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: Η ΜΗΦΟ ξεκίνησε και συνεχίζει με επιτυχία σαν Φοροτεχνική, Φοροελεγκτική Οικονομική και Οργανωτική Εταιρεία. Η ΜΗΦΟ ιδρύθηκε το 1982 με έδρα την Αγίων Αναργύρων 44 στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Από το 1988 λειτούργησε ως ΕΠΕ μέχρι το 1995, όπου και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία. Το 2004 μεταφέρθηκε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην διεύθυνση Ανδρούτσου 25 – Γέρακα Αττικής. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα ίδρυσε εξειδικευμένα τμήματα, υποκαταστήματα και εταιρείες και δημιούργησε σημαντικές συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπηρεσίες: Συστάσεις Εταιρειών Μετατροπές Εταιρειών Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις - Διασπάσεις - Αποσχίσεις Εταιρειών Λύσεις - Εκκαθαρίσεις Εταιρειών Εξαγορές επιχειρήσεων Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων Πραγματογνωμοσύνες Αυξήσεις - Μειώσεις κεφαλαίου - Κωδικοποιήσεις καταστατικών Μηνιαία Υποστήριξη Εφαρμογής Κ.Ν. 2190/1920 Μηνιαία Υποστήριξη Εφαρμογής Κ.Ν. 3190/1920 Κάλυψη των διαφόρων θεμάτων σε: Φορολογικά Φοροτεχνικά Λογιστικά Εργατικά Ασφαλιστικά Επίσης παρέχονται: η μέριμνα της εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου η ευθύνη σχετικά με τη σωστή σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων η έγκαιρη υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων έναντι όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών που έχει άμεση εμπλοκή το λογιστήριο η τακτική ενημέρωση προς την επιχείρηση για τα οικονομικά της μεγάθη η καθοδήγηση της οικονομικής διεύθυνσης μιας επιχείρησης για την αποτελεσματικότερη οργάνωσή της και λειτουργία της
Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 25, Γέρακας - T.K.: 15344
Τηλ. Επικοινωνίας: 2106615986
Ιστοσελίδα: