ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης: Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών  εξοπλισμού
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ 1, Σέρρες - T.K.: 62100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2321099200
Ιστοσελίδα: