ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κλάδος Επιχείρησης: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
Διεύθυνση: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, Θεσσαλονίκη - T.K.: 55337
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310949232