Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.

Κλάδος Επιχείρησης: Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
Περιγραφή: Η Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ζητεί άτομα να ασκήσουν την «Πρακτική τους Άσκηση» προσφέροντας υπηρεσίες στην Γενική Διεύθυνση Marketing & Εμπορικής Ανάπτυξης, στην Γραμματεία και στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, με σκοπό την καλύτερη γνώση των απαιτήσεων του επαγγελματικού χώρου και των ευκαιριών που υπάρχουν καθώς επίσης, και την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων που θα φανούν χρήσιμες στην επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών σας και τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους μέσω των Συνεργατών – Χορηγών του Π.Α.Ο.Κ. καθώς και στην ομάδα μας. Ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα στα Βαλκάνια, στεγάζει μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Οι αθλητικοί αγώνες, η άμεση επαφή με τους Χορηγούς, η διοργάνωση Συναυλιών, Event, Εκδηλώσεων και οι Φιλανθρωπικές Επισκέψεις και Εκδηλώσεις που κάνει η ομάδα με την καθοδήγηση της Γενικής Δ/νσης Marketing είναι μερικές από τις δραστηριότητες που μπορεί κανείς να συναντήσει εργαζόμενος στην Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
Διεύθυνση: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 12, Πυλαία - T.K.: 55510
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310472870