ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και  Καπνοβιομηχανία 
Διεύθυνση: ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ, Νέα Τρίγλια - T.K.: 63079
Τηλ. Επικοινωνίας: 2373071174
Ιστοσελίδα: