ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κλάδος Επιχείρησης: Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες
Διεύθυνση: ΖΑΧΟΥ - ΣΕΚΕΡΗ 1, Βόλος - T.K.: 38333
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)2421023027
ΕΣΠΑ