ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 62, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54642
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310888758
ΕΣΠΑ