Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης Βίος Coop

Κλάδος Επιχείρησης: Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 42, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54639
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)2310811918
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ