ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ

Κλάδος Επιχείρησης:  Εκπαίδευση 
Διεύθυνση: ΕΥΒΟΙΣ 1 & ΒΙΤΣΙ 1, Θεσσαλονίκη - T.K.: 56532
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310625836
ΕΣΠΑ