Καλλινικιδης Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: Ελευθερίας, Νικόπολη 36, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54637
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310683272
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ