ΚΑΒΕΞ ΝΙΚΟΣ ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και  Καπνοβιομηχανία 
Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54626
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310536204