Κέλλης Ιωάννης

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: Προέκταση Αγ.Δημητρίου, εντός Καυτανζογλίου Σταδίου (Θύρα 5) 5, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54638
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310477360
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ