Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 29Α, Καλαμαριά - T.K.: 55134
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310432091
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ