ΙΟΚΑ ΑΤΕΕ

Κλάδος Επιχείρησης:  Κατασκευές 
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΑ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ, Ελλάδα - T.K.: 63080
Τηλ. Επικοινωνίας: 2399051690
Ιστοσελίδα: