ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60, Δήμος Λάρισας - T.K.: 41335
Τηλ. Επικοινωνίας: 2410626943
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ