ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 40α, Θεσσαλία - T.K.: 42100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2431063072
ΕΣΠΑ