Ηλεκτρονικές Πραγματοποιήσεις Α.Ε. – ELPRA

Κλάδος Επιχείρησης: Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  και οπτικών συσκευών
Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού 37-39, Θέρμη - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310464021
Ιστοσελίδα: