Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20, Θεσσαλονίκη - T.K.: 55131
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310403371
Ιστοσελίδα: