Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ &ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και  Καπνοβιομηχανία 
Διεύθυνση: ΚΑΛΟΧΩΡΙ, Θεσσαλονίκη - T.K.: 57009
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310752324
Ιστοσελίδα: