ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 27, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54625
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310230184
Ιστοσελίδα: