ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ Γ. – ΤΖΙΩΓΑΣ Π. Ο.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: Ολοκληρωμένες Τεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικού
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 23, - T.K.: 0
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310820101