Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλλιθέας 84, Θεσσαλονίκη - T.K.: 56123
Τηλ. Επικοινωνίας: 2313022040
Ιστοσελίδα: