ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ

Κλάδος Επιχείρησης:  Κατασκευές 
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 61 καλοχώρη- Θεσσαλονίκης 61, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 57009
Τηλ. Επικοινωνίας: 6979443725