Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Τ.Θ. 486 Πανεπιστημιούπολα ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54124
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310996388
Ιστοσελίδα: