ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54624
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310223879