Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: Αλαμάνας 9, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 55438
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310215629
Ιστοσελίδα: